Merlab Laboratuvar Ekipmanları ×

+90 (332) 342 46 47

© 2020 Merlab Laboratuvar Ekipmanları
Alt Başlıklar
 || Merlab Laboratuvar Ekipmanları || Merlab Laboratuvar Ekipmanları || Merlab Laboratuvar Ekipmanları || Merlab Laboratuvar Ekipmanları || Merlab Laboratuvar Ekipmanları || Merlab Laboratuvar Ekipmanları || Merlab Laboratuvar Ekipmanları || Merlab Laboratuvar Ekipmanları || Merlab Laboratuvar Ekipmanları || Merlab Laboratuvar Ekipmanları || Merlab Laboratuvar Ekipmanları || Merlab Laboratuvar Ekipmanları || Merlab Laboratuvar Ekipmanları || Merlab Laboratuvar Ekipmanları || Merlab Laboratuvar Ekipmanları || Merlab Laboratuvar Ekipmanları || Merlab Laboratuvar Ekipmanları

Pekmez Fabrikası Makinası

1. Kasalarla toplanan üzümler ilk olarak yıkama Havuzu na dökülür.Yıkama Havuzunda yıkanan üzümler Havuzun içine yukarı yönlü yerleştirilmiş , üzerinde taze su püskürten sisteme sahip taşıyıcı bant yardımıyla ortalama 3 m AYIKLAMA BANDINDA ilerler.

2. Kullanıcı Ayıklama Bandı üzerinde ilerleyen salkımların uygun olmayanlarını veya yabancı maddeleri gözle tesbit ederek elle ayıklar; Ayıklama Bandından üzümler doğrudan SAP AYIRMA ÜNİTESİ ne düşer .

3. SAP AYIRMA TANE PATLATMA ünitesinden sap veya çöpler ayrıldıktan ve ürün ezidikten sonra bir pompa vasıtasıyla PRES e gönderilir.

4. PRES te ezildikten sonra çıkan şıra süzülerek ŞIRA TOPLAMA TANK larına alınır.

5. Şıra Toplama Tankın sadece şıranın kestirme ve çökertme işleminden önce bekletildiği kısımdır.

6. Şıra Toplama Tankından bir pompa vasıtasıyla Karıştıcılı KESTİRME VE ÇÖKERTME TANK ına alınır.Burada topraklama ve çökertme işlemi uygulanarak tekrar süzdürme yapılır.

7. FİLTRE Kestirme sonra Filtrasyon işlemi gerçekleşir.

8. Süzdürülen Şıra, Pişirme Kazanına aktarılır.VAKUMLU (BULL)PİŞİRME KAZANI üzüm şırasının sıcaklığını vakumlu buhar ortamında yanmayacak kadar ısıtarak pişirme işlemini gerçekleştirir.Bu sistemin en can alıcı noktası burasıdır.Vakumlu pişirme yöntemi normal şartlarda direk yanmaya neden olarak kanser e sebebiyet verebilen maddelerin oluşumunu engellemektedir.

9. Belli bir yoğunluğa gelen Pişmiş Şıra, Pekmez olmuştur. Buradan STOK VE DİNLENME KAZANLARI na alınırak soğutulması sağlanır .

10. Soğutulan Pekmez DOLUM VE ETİKETLEME ünitesine gönderilir.Buradan Yoğun sıvı transfer pompası vasıtasıyla Dolum Ünitesinin kazanına gönderilir.

11. Ve paketlenerek etiketlemeleri yapılarak satışa hazır hale getirilir.

Merlab Laboratuvar Ekipmanları